Default Header Image

Cerc științific studențesc

Responsabil dr.șt.med. Conf. Univ. Postolachi Alexandru, cabinet 102A,mail alexandru.postolachi.usmf.md

 

Planul de activitate al Cercului Științific Studențesc

la Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

pe anual 2022-2023

 

                                                           Teme de сercetare:

1.     Particularităților de preparare a dinților pentru dispozitivilor corono-radiculare metalice întreg turnate„.

2.     Fibre de sticlă în restaurarea leziunilor odontale coronare. Avantajele şi dezavantajele metodei.

3.     Studiu microscopic digital a dintelui preparat sub coroana de înveliş”.

4.      ”Particularități clinice ale disfuncțiilor articulație tempro-mandibulară la adulți”. ( D. Rusu, an 4).

5.     „Reconstituirea coronară prin aplicarea dispozitivilor corono-radiculare (DCR) metalice întreg turnate. (st. V. Marinov, an. 4)

6.     „Structura anatomo-morfologică a condilor articulari și a maxilarelor la pacienți cu defecte ale arcadelor dentare pe ortopantomograme digitale”. (st. Lisnic Iana, an.4). 

                                      Materiale pentru studiu științific:

1.     Culegerea și analiza literaturii pe tema dată.

2.     Argumentarea actualității temei.

3.     Pregătirea dinților extrași, din motive medicale, pentru prepărarea.

4.     Pregătirea Reviu literar pe tema cercetării.

5.     Participarea la conferințe stiințifico-practice anuale: MedEspera și Zilele Universității a USMF „Nicolae Testemițanu”.

6.     Publicarea rezultatelor a studiului.

 

                                                        Bibliografia

        În limba romănă

1.     Postolachi I. și colab. Protetica Dentară. Ed. Știința, Chișinau. 1993. 446p.

2.     Bârsa Gh., Postolachi I. Tehnici de confecționare a protezelor dentare. Ed. Știința, Chișinau. 1994. 398p.

3.     Romînu M., Bratu D., Uram-Țuculescu S., Muntean M., Fabricky M., și alt. (sub red. Prof. dr. Dorin Bratu). Aparatul dento-maxilar. Date de morfologie funcțională clinică. Ed. HELICON. Timișoara. 1997. 938p.

4.     Mititeanu C. Protezarea afecțiunilor coroanelor dentare (microproteze). Curs pentru stud. an. III stomatologie. Tipografia U.M.F. Cluj-Napoca. 1996. 290p.

5.     Drăghici Gh. Leziuni coronare. Ghid de practică stomatologică. Ed. EX PONTO. Constanța. 1997. 312p.

6.     Prelipceanu F., Doroga O. Protetica Dentară. Ed. Didactică și pedagogică. București. 1985. 364p.

 

În limba rusă

7.     Бушан М. Г., Каламкаров Х. А. Осложнения при зубном протезировании и их профилактика.  2-е изд., доп.  Кишинев: Штиинца, 1983, 304 с.

8.     Постолаки А. И. Клинические аспекты реставрации боковых зубов и окклюзии. Монография. Кишинев, 2012. 495 с.

9.     Рогожников Г. И. и соавт. Реставрация твердых тканей зубов вкладками. М.: Изl-во «Медицинская книга». 2002. 150 с.

10.                       Скрыль А. В. Повышение эффективности восстановления коронки зуба штифтовыми конструкциями. Автореф. дис. канд. мед. наук. Ставрополь, 2002. 21 c.

11.                       Наумович С. А. Штифтовые конструкции и системы для ортопедического лечения дефектов коронок зубов: учеб.-метод. пособие / С. А. Наумович [и др.] /  Минск : БГМУ, 2010. 51 с.

12.                       Шураев А. А., Бадрутдинов М. М. Вкладки для восстановления анатомической формы зубов как альтернатива пломбировочным композитам // БМИК. 2017. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/

 

În limba engleză

13.                       Duminil G., Laplanche O., Re J.-Ph., Carlier J.-Fr.. Occlusion Made Easy Espace. 2016. р 225.

14.                       Riquieri H., Riquieri R. Y. Dental Anatomy and Morphology. – 2019. 333 p.

15.                       Scot R., Irish J. Human Tooth Crown and Root Morphology: The Arizona State University Dental Anthropology System. Ed. Cambridge University Press. 2017

16.                       Scheid R., Weiss G. Woelfels Dental Anatomy Its Relevance to Dentistry Ed. 9 Lippincott Williams & Wilki. 2016. 548 p.

17.                       Okeson J. P. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 500 p.

18.                       Robbins J. W., Rouse J. S. Global Diagnosis: A New Vision of Dental Diagno-sis and Treatment. Ed. Quintessence Publishing Co. 2016. 245 p.

19.                       Eckert S., Klineberg I. Functional Occlusion in Restorative Dentistry and Pros-thodontics. Ed. Elsevier Health Sciences UK, Mosby. 2015. 259 p.

 

 

DiplomaDiploma

Certificat

Certificat

Certificat