Default Header Image

scurt-istoric

Catedra Stomatologie ortopedică a fost fondată în anul 1961 şi amplasată la baza secţiei de protetică dentară a Clinicii Stomatologice municipale Chiţinău, iar din 1979 – la Clinica Stomatologică Universitară. Iniţial, şef catedră a fost numit prof. S. Mudrîi, iar din 1979 – prof. I. Postolachi. La început, catedra dispunea numai de 5 locuri de lucru şi laborator de tehnică dentară fiind modest dotată cu utilaj. Actualmente, este înzestrată cu utilaj modern, instrumente şi materiale de ultimă generație. Dispune de 28 locuri de lucru, laborator de tehnică dentară, 2 săli de studii. Colaboratorii catedrei au creat şi perfecţionat complexul didactic (programa analitică, planurile tematice a prelegerilor, lucrărilor practice, elaborări metodice, textele prelegerilor, seturi de teste de autoverificare a cunoştinţelor, scheme, tabele, diapozitive, mulaje etc.) necesar la instruirea studenţilor conform cerinţelor moderne.

Din 1996 în cadrul catedrei începe instruirea postuniversitară a absolvenţilor în rezidenţiat.

Concomitent cu activitatea didactică colaboratorii catedrei efectuiază investigaţii ştiinţifice având ca direcţie ştiinţifică „Profilaxia şi tratamentul optopedo-protetic al afecţiunilor stomatologice”. În această perioadă colaboratorii catedrei au prezentat rapoarte ştiinţifice la diferite foruri naţionale şi internaţionale, au susţinut o teză de doctor habilitat și 14 teze de doctor înmedicină.

Din  1 septembrie 2007 până la 1 octombrie 2009 catedra se numește „Catedra protetică dentară și ortodonție”, șef de catedră – Pavel Godoroja, prof. univ, dr. hab. med. 

Din 1 octombrie 2009 până la 1 noiembrie 2012 catedra este numita „Catedra stomatologie ortopedică, chirurgie OMF și implantologie”, șef de catedră – Valentin Topalo, prof. univ, dr. hab. med.

Din 1 noiembrie 2012 până în prezent este numită Catedra Stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, șef de catedră – Oleg Solomon, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar.