Default Header Image

Publicaţii

LISTA PUBLICAȚIILOR, COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE

COMUNICĂRILOR ORALE

- din străinătate

2016

 1. SOLOMON O.; LUPAN I.; GUMENIUC A.; MOSTOVEI M.; SOLOMON O. Strategiile practice în reabilitarea dento-ocluzală complexă. Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. 8 – 10 decembrie. 2016. Iași, România.
 2. GUMENIUC A.; SOLOMON O.; MOSTOVEI M.; GUMENIUC A-P. Reabilitarea implanto – protetică a pacienților edentați parțial sau total. Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. 8 – 10 decembrie. 2016. Iași, România.
 3. SOLOMON O.; LUPAN I.; GUMENIUC A.; MOSTOVEI M.; SOLOMON O. Strategiile practice în reabilitarea dento-ocluzală complexă. Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. 8-10 decembrie. 2016. Iași, România.
 4. MOSTOVEI M.;  GUMENIUC A.; SOLOMON O.; GUMENIUC A-P. Numărul optim sugerat de implante în reabilitarea pacienților parțial edentați. Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. 8-10 decembrie. 2016. Iași, România.
 5. COSTIN A.; CHIRIȚA D.; FACHIRA A.; SOLOMON O. Protezele parțial mobilizabile armate versus suport muco-osos. Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. 8 – 10 decembrie. 2016. Iași, România.
 6. CHIRITA D., SOLOMON O., COSTIN A., FACHIRA A., ZUEV V. Esthetic restoration of the teeth in frontal group by ceramic fixed microdentures. Al VIII-lea Congres Internatioanl al Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie Teorie versus practica in stiintele medicale. Editia a XX-a a zilelor Facultatii de Medicina Dentara. Romania, Iași 8-10 decembrie 2016.
 7. POSTOLACHI A. Particularități anatomo-morfologice ale fisurilor și fosetelor naturale ale molarilor permanenți. Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. 8 – 10 decembrie. 2016. Iași, România.
 8. SOLOMON O.; LUPAN I.; ZUEV V.; MOSTOVEI M.; MOSTOVEI A. Diagnosis and interdisciplinary treatment methods of congenital edentation.7th  International Orthodontic Congress 2016. Romanian Association for Excellence in Orthodontics Interrelations in Orthodontics. 19 – 21 may. 2016. Sibiu, România.
 9. LUPAN I.; SOLOMON O. Abordarea interdisciplinară în tratamentul insuficienței velofaringiene la copii cu despicături palatine după platia primară. Al X- lea Congres al Societății Române de Reabilitare Orală. Actualități în utilizarea tehnicilor moderne din praxis în medicina dentară. 20 – 22 Octombrie, 2016. București.
 10. SOLOMON O.; LUPAN I. Reflectarea factorilor odontali și ocluzali în tratamentul edentațiilor congenitale. Al X- lea Congres al Societății Române de Reabilitare Orală. Actualități în utilizarea tehnicilor moderne din praxis în medicina dentară. 20 – 22 Octombrie, 2016. București.
 11. SOLOMON O. Acțiuni de reorganizare estetică a aparatului dento – maxilar. Al X- lea Congres al Societății Române de Reabilitare Orală. Actualități în utilizarea tehnicilor moderne din praxis în medicina dentară. 20 – 22 Octombrie, 2016. București.
 1. ПОСТОЛАКИ А.И. Биоматематические законы развития и формообразования зубо-челюстно-лицевой системы человека. III Международная научная конференция «Моделирование структур, строение вещества, нанотехнологии» 18–21 апреля 2016 года, г. Тула (Россия).
 2. ПОСТОЛАКИ А.И. Анатомо-морфологическая и топографическая характеристика естественных ямок и фиссур постоянных моляров. Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гофунговські читання», присвяченої 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного медичного університету та 140-річчю з дня народження її засновника, професора Є.М. Гофунга, 6-7 жовтня 2016 р., Харків, (Украіна).
 3. ПОСТОЛАКИ А.И. Обмен опытом подготовки студентов в университетах Европы. Семінар-нарада та засідання опорної кафедри терапевтичної стоматології (6 жовтня 2016 р.). Науково-практичная конференція з міжнароднім участіем «Гофунговські читання», присвяченої 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного медичного університету та 140-річчю з дня народження її засновника, професора Є.М. Гофунга, 6-7 жовтня 2016 р., Харків, (Украіна).
 1. ПОСТОЛАКИ А.И. Анатомо-морфологические, топографические и биомеханические особенности строения контактных пунктов постоянных зубов. Науково-практичная конференція з міжнародною участію присвяченій памяті 70-річчю з дня нарождення проф. В. П. Голіка 25 листопада 2016 р., Харків, (Украіна) – 2016.

2017

 1. FACHIRA A., PIROJOC I., SOLOMON O. Aspecte paraclinice de diagnostic al disfunctiilor ansamblului condil-disc. Al IX-lea Congres International al Asociatiei Dentare Romane pentru Educație Tehnici și tehnologii de vîrf in medicina dentara. Ediția a XXI-a a zilelor Facultații de Medicina Dentara, Iași, 18-20 mai 2017.
 2. FACHIRA A.; SOLOMON O.; COSTIN A.; CHIRIȚA D.; ZUEV V. Management of temporo-mandibular disorders, clinical-diagnostics aspects. 41-st ANNUAL CONFERENCE OF EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION Romania, București 28-30 Septembrie 2017.
 3. MOSTOVEI M., SOLOMON O., MOSTOVEI A., SIRBU D., FACHIRA A. Assessment of functional and anatomical parameters in implant-prosthetic rehabilitation of maxillary posterior edentulous areas. 41-st ANNUAL CONFERENCE OF EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION Romania, București 28-30 Septembrie 2017.

- din ţară

2016

 1. SOLOMON O. Profesorul Ilarion Postolachi – Om, Pedagog, Savant, Personalitate Notorie. Conferința Republicană consacrată 80 de ani de la nașterea marelui stomatolog moldav, fondatorul stomatologiei protetice din Republica Moldova, Om Emerit, profesor universitar Ilarion Postolachi cu genericul ”Actualități în stomatologie”. 2016, 28 mai. Cureșnița Noua, Soroca.
 2. SOLOMON O. Tratamentul interdisciplinar complex. Conferința Republicană consacrată 80 de ani de la nașterea marelui stomatolog moldav, fondatorul stomatologiei protetice din Republica Moldova, Om Emerit, profesor universitar Ilarion Postolachi cu genericul ”Actualități în stomatologie”. 2016, 28 mai. Cureșnița Noua, Soroca.
 3. POSTOLACHI A. Particularități anatomo-morfologice ale structurii suprafețelor de contact a dinților permanenți. Congresul Naţional cu participare internaţională  al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica Moldova, cu genericul: „Actualităţi în Stomatologie” 20-21 Octombrie 2016, Chişinău.
 4. POPOVICI V. Particularitățile tratamentului implanto-protetic pe implante  în edentații parțiale întinse. Conferinţa ştiinţifică anuală Zilele Universităţii 19-21 octombrie 2016. Chișinău.
 5. MOSTOVEI M.; SOLOMON O.; POPOVICI V. Evaluarea remanierelor osoase periimplantare  pe implante cu switch-platforma inserate la mandibulă. Conferinţa ştiinţifică anuală Zilele Universităţii 19-21 octombrie 2016. Chișinău.
 6. FACHIRA A. Particularitățile diagnosticului diferențial a disfuncțiilor articulației temporo – mandibulare. Conferinţa ştiinţifică anuală Zilele Universităţii 19-21 octombrie 2016.
 7. COSTIN A. Particularitățile reabilitării sistemului stomatognat prin intermediul protezelor mobile armate. Conferinţa ştiinţifică anuală Zilele Universităţii 19-21 octombrie 2016.

2017

 1. SOLOMON O. Reabilitarea restaurărilor integral ceramice. Protocol&Tehnici. ASRM. Chișinau. 7-8- aprilie 2017.
 2. MOSTOVEI M. Planificare inversă a reabilitării implanto-protetice cu utilizarea șabloanelor chirurgicale (cond. șt. – SOLOMON O. dr. șt. med., conf. univ., Cat. de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”).

POSTERE

- din străinătate

2016

 1. CHIRIȚA D.; SOLOMON O.; COSTIN A.; FACHIRA A.; ZUEV V. Esthetic restoration of the teeth in frontal group by ceramic fixed microdentures. Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. 8 – 10 decembrie. 2016. Iași, România.
 1. CHELE N.; TOPALO V.; ZGIRCEA A.; MOSTOVEI A.; SOLOMON O.; GUMENIUC A.; MOSTOVEI M. Peri-implant bone modelling around immediate versus conventional loaded two-piece dental implants: 1-year follow-up. Clin. Oral Impl. Res., 2016, 27(13), p. 232.
 2. GUMENIUC A.; TOPALO V.; SOLOMON O.; MOSTOVEI A.; CHELE N.; ZAGNAT V. Complications of implant-supported restorations in total edentulism: 10 years follow-up. Clin. Oral Impl. Res., 2016, 27(13), p. 379.
 3. PANTEA V.; POPOVICI V.; SOROCEAN A.; MARINIUC C.; ROSCA L.; PAULESCU N. Splint  therapy in craniomandibular dysfunction. Book Abstracts 40th European Prosthodontic Association (EPA), Hale, Germania. p. 116.
 4. CHEPTĂNARU O.; CHELE N.; UNCUȚA D.; BAJUREA N.; MELNIC S.; CHIRIȚA D. Prosthetic implant rehabilitation for single tooth restoration in aesthetic zone. International Detal Journal. Abstracts of the 104 th FDI Annual World Dental Congress, ISSN 0020-6539, volume 66,  supplement I. p. 108. September 2016.
 5. CHIRITA D.; SOLOMON O.; CHEPTANARU O.; PINTEA V.; COSTIN A.; ZOLOTUHIN D. Optimizing smile enhancement with anterior porcelain restoration. Book Abstracts 40th European Prosthodontic Association (EPA), Hale, Germania. p. 204.
 6. FACHIRA A.; MOSTOVEI M.; CHIRIȚA D.; COSTIN A.; PÂNTEA V. Disfunctiile mandibulo-craniene în etapizarea moderna de diagnostic. Al X-lea Congres al Societății Române de Reabilitare Orală ”Actualități în utilizarea tehnicilor moderne din praxis în medicină dentară” București, 20 – 22 octombrie, 2016.
 7. SIRBU D.; TOPALO V.; SUHARSCHI I.; MIGHIC A.;  GHETIU A.; CUCU G.; MOSTOVEI A.; STISCA S.; MOSTOVEI M.; POPOVICI V. Dental implant placement with simultaneous ridge split technique in posterior atrophic alveolar mandibular crest.  Clin. Oral Impl. Res., 2016, 27(13), p. 232.

2017

 1. MOSTOVEI M.; SUHARSCHI I.; MOSTOVEI A.; SIRBU D.; SOLOMON O. One-year follow-up of a complex treated patient with severe atrophic jaws after nerve lateralization and bone block grafting. Poster presentation. ITI World Symposium, Basel, 2017.
 2. MOSTOVEI M.;  GUMENIUC A.; SOLOMON O.; TOPALO V.; GUMENIUC A.-P.; COJOCARU M. Case presentation of soft tissue recontouring in the aesthetical area with permanent implant supported crowns. Poster Presentation, ITI World Symposium, Basel, Elveţia, 04-05.05.2017.
 3. SOLOMON O.; GUMENIUC A.; MOSTOVEI M.; SOLOMON O., GUMENIUC A.-P. Orthodontics and prosthodontics, combined treatment in congenital. Poster presentation, EPA 2017.
  1. ZGIRCEA A.; CHELE N.; ZĂNOAGĂ O.; DABIJA I.; MOSTOVEI M. One year follow-up of bone loss around immediate versus conventional loaded implants. In: The 22th BaSS Congress „Contemporary Challenges in Dentistry”Abstract Book, 04 – 06 May, 2017,Thessaloniki, Greece. BaSS CongressAbstract Book. 2017, 320.
  2. PÂNTEA, V.;  MARINIUC, C.;  TERENTIEVA, M.;  ROȘCA, L.  Specific features of centric relation recording in craniomandibular dysfunction treatment. The Congress with International Participation of the Faculty of Dental Medicine University of Medicine and Pharmacy ”Carol Davila”. 16-19th march  2017. Bucharest, Romania.
  3. PÂNTEA, V.;  ROȘCA, L.;  TERENTIEVA, M.;  MARINIUC, C.;  POPOVICI, V. Splint therapy in temporomandibular dysfunctions. 41st Annual Conference of European Prosthodontic Association. 28th-30th september 2017. Bucharest, Romania.
 1. ПОСТОЛАКИ А.И. Роль особенностей макроархитектоники окклюзионного рельефа постоянных моляров в клинической диагностике и профилактике кариеса и его осложнений. Міжнародної заочної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження професора Л.П. Григорʼєвої. «Ортодонтичний статус – показник стоматологічного здоровʼя» 7 квітня 2017 року. Полтава (Украина) – 2017. http://www.umsa.edu.ua/pdf/konf07042017/31konf_070417_stend_dop.pdf (27.10.2017)

- din ţară

2016

 1. POPOVICI V.; PÂNTEA V.; SOLOMON O.; SÎRBU D.; MOSTOVEI M.; SOROCEAN A. Particularitățile tabloului clinic și tratamentul implanto-protetic   a pacienților cu edentații parțiale. Chișinău 2016
 2. CHIRIȚA D.; SOLOMON O.; COSTIN A.; FACHIRA A. Utilizarea maselor de ceramică fielspatică în restaurările grupului frontal de dinți. Chisinau 2016.

2017

GUȚUȚUI D.; SOLOMON O.; GUȚUȚUI M.; SCUTARU N. Aspecte estetice de tratament protetic a leziunilor odontale coronare și edentației parțiale cu construcții fotopolimerice de tip Bio-Hpp. Conferința științifică anuală consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului savant Nicolae Testemițanu, 18-20 octombrie 2017.