Stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

 
 

Publicaţii

2007- 2008

Solomon O. Methods orthodontic treatment with the halp of functional trainer with space maintainers. În:The II-nd International Congress of the Romanian Straight-wire Association, Romanian Straight-Wire association. Târgu-Mureş, România, 2008, p. 29-30.

Anatolie Pancenco, Sergiu Ciobanu, Vasile Cirimpei. Guality Management and provision of oral health care in the Republic of Moldova in 2008-2009. În: Oral  Heath and  Dental Management in the Black sea countries, vol. IX,  nr.3 (33) september 2010, p. 173.

Postolachi A.Spiral biosymmetry in morphological structure of man teeth. The XXX-thBalcan Medical Week. In: The first congress of emergency medicine of the republic of Moldova. “Modern approaches in medico–surgical emergencies”. Chişinău, 2008, vol. II, p. 80.

Sergiu Ciobanu, Vasile Cirimpei, Anatolie Pancenco.Periodontal disease and diabetes. În: Oral  Heath and  Dental Management in the Black sea countries, vol. IX,  nr.3 (33) september 2010, p. 186.

2010 – 2011

Постолаки А. Эмаль зубов человека и общие закономерности формообразования в природе. În: MedicinaStomatologică. Chişinău, nr. 2, 2011,p. 14-25. ISSN 1857-1328. Categoria C.

Dumitru Hăţu, Anatolie Pancenco. Trauma facială ca problemă socială. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău 2011, nr. 1, p. 35-39. Categoria B.

Valentina Racu, Dumitru Hîţu, Anatolie Pancenco, Vasile Vlas, Constantin Bicer, Afanasie Hîţu, Tatiana Strelţova. Particularităţile apicotomiei în tratamentul proceselor periapicale.  În: Analele ştiinţifice USMF “Nicolae Testemiţanu” ediţia  a XII-a, vol. IV, Probleme clinico-chirurgicale. Chişinău 2011,  p. 414 – 417.  Categoria C.

Gumeniuc A. Conexiunile dento-implantare: pro sau contra? În: Medicina Stomatologică, nr. 1(18), Chişinău, 2011, pag. 53-57. Categoria C

Gumeniuc A., Topalo V. Principii de alegere a numărului optimal de implanturi în diferite tipuri de edentaţii. În: Medicina Stomatologică. Chişinău, 2011, nr. 3(20), p. 62-73. Categoria C

2011- 2012

Dumitru Tintiuc, Constantin Eţco, Elena Tintiuc, Anatolie Pancenco. Opinia populaţiei privind calitatea serviciilor stomatologice. În:  Sănătate publică, Economie şi Management în medicină. Chişinău, 2012, nr. 1, p. 4 –6.Categoria B.
Dumitru Tintiuc, Ion Lupan, Anatolie Pancenco, Elena Tintiuc, Maria Cumpănă. Rolul acreditării în asigurarea managementului calităţii serviciului stomatologic. În: Medicinastomatologică ,Chişinău   2012, nr. 2, p. 10 – 16.Categoria C.
Anatolie Pancenco, Aureliu Gumeniuc, Valentin Topalo, Ion Munteanu. Calitatea asistenţei stomatologice prestate populaţiei în instituţiile de profil cu diferite forme de gestionare în opinia medicilor stomatologi. În: Medicina stomatologică ,Chişinău 2012, nr.3, p. 9– 15.Categoria C.
Solomon O., Lupan I., Solomon L. Incidenţa apariţiei edentaţiilor parţiale şi clasificarea lor la copii şi adolescenţi. În: Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2012, nr.2 (34), p. 48-59. Categoria B.
Постолаки А. Современная концепция развития стоматологического и эстетического искусства. Часть II. Золотая пропорция – основной эстетический канон в искусстве, архитектуре и медицине. În: MedicinaStomatologică.Chişinău, 2012, nr. 1. ISSN 1857-1328. Categoria C. (în tipar).