Stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

 
 

Cercetare

Doctoranzii Catedrei:

1.Fachira Andrei       Data admiterii   01.11.2015

Forma de studii:Redusă

Conducător științific:D.Ș,Conf. univ. Oleg Solomon

2.Chirița Daniela      Data admiterii:  02.10.2017

Forma de studii: Redusă

Conducător știintific;D.Ș ,Conf.univ. Oleg Solomon

3.Mostovei Mihai      Data admiterii:  02.10.2017

Forma de studii:Redusă

Conducător știintific:D.Ș,Conf. univ. Oleg Solomon

  Participările la conferințe a colaboratorilor:

-  in străinătate 2016

 1. SOLOMON O. INVITED SPEAKER la Al VIII-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație Ediția a XX- a a Zilelor Facultății de Medecină Dentară.TEORIE VERSUS PRACTICĂ ÎN ȘTIINȚELE MEDICALE. 8-10 decembrie 2016 Iași, România. Diploma de excelența.
 2. POSTOLACHI A. Raport: Анатомо-морфологические, топографические и биомеханические особенности строения контактных пунктов постоянных зубов. Науково-практична конференція з міжнародною участю пам’яті професора В.П. Голіка Сучасні погляди на актуальні питання. теоретичної, експериментальної та практичної медицини. Харків, 25 листопада 2016. – Harcov, Ucraina, 25.11.2016.  Certificat de excelență.
 3. PÂNTEA V.; POPOVICI V. European Prosthodontic Association (EPA), German Society of Prosthetic Dentistry and Biomaterials. Halle, Germania. 15-17.09.2016. Certificat de excelență.
 4. POSTOLACHI A. Лауреат Международной книжной выставки-презентации. Методическое пособие «Современная концепция о формообразовании челюстно-лицевой системы человека». – Moscova, Rusia, 2016. Certificat de excelență.
 5. POSTOLACHI A. Международная книжная выставка-презентация учебно-методических изданий. Методическое пособие «Современная концепция о формообразовании челюстно-лицевой системы человека». Moscova, Rusia, 2016. Certificat de excelență.
 6. POSTOLACHI A. XXX Conferință internațională. Moscova, Rusia, 22.09.2016. Certificat de excelență.                                
 7.                                                          2017                                                                              
 1. SOLOMON O. Ediția a XXI-a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară. Al IX-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație. TEHNICI ȘI TEHNOLOGII DE VÂRF ÎN MEDECINA DENTARĂ. 18-20 mai 2017, Palas Congress Hall, Iași, România. DIPLOMA DE EXCELENȚA
 2. SOLOMON O. INVITED SPEAKER la Simpoziul Științific de Medicină Dentară cu participarea internațională. TENDINȚE ACTUALE ÎN MEDECINĂ DENTARĂ MINIM INVAZIVĂ. 6-7 Aprilie 2017, Jotel Ramada Plaza, București, România. DIPLOMA DE EXCELENȚA
 3. SOLOMON O. Simpoziul Științific de Medicină Dentară cu participarea internațională. TENDINȚE ACTUALE ÎN MEDECINĂ DENTARĂ MINIM INVAZIVĂ. 6-7 Aprilie 2017, Jotel Ramada Plaza, București, România. DIPLOMA DE PARTICIPARE
 4. Oleg Solomon; Aureliu Gumeniuc.; Mihail Mostovei.; Olga Solomon.; Patricia Gumeniuc. Republic of Moldova. IN THE 41ST  ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION ,THE 11 TH  ANNUAL INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ROMANIAN SOCIETY OF ORAL REHABILITATTION AND THE 7 TH   SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE ROMANIAN SOCIETY OF ROBOTIC OF ROBOTIC PROSTHODONTICS AND IMPLANTOLOGY, 28-30 september 2017, Bucharest, Romania. CERTIFICATE OF APPRECIATION FOR THE TOPIC Orthodontics and prossthodontics, combined treatment in congenital preseted as oral presentation.
 5. SOLOMON O. FDI World Dental Congress in Madrid ,Spain, 29 August – 1 September 2017. CERTIFICATE OF ATTENDANCE
 6.             SOLOMON O. ITI World Symposium 2017- Key factors for long success May 4-6 ,2017 Messe Basel, Switzerland. CERTIFICATE OF PARTICIPATION
 7. POSTOLACHI A. Міжнарод. заочої наук.-практ. конф., присв. 90-річчю від дня народження проф. Л.П. Григорʼєвої. «Ортодонтичний статус – показник стоматологічного здоровʼя». Полтава (Украина) – 2017.  Certificat de participare.
  1. POSTOLACHI A. Научн.-практ. конф. с межд. участием «Комплексная реабилитация пациентов в клинике ортопедической стоматологии», посвященная 50-летию кафедры ортопедической стоматологии УО БГМУ – 29.10.2017. Минск (Беларусь). Diplomă.
  2. FACHIRA A.”Teorie versus practica în știintele medicale”, 8-10 decembrie 2016, Romania, Iasi, Diploma de excelenta.
  3. FACHIRA A.”Tehnici si tehnologii de vîrf in medicina dentară”, 18-20 mai 2017, Romania, Iasi, Diploma de participare.
  4. FACHIRA A.”Progressive methods and strategies in implantology”, 27-28 mai 2017 , Viena, Austria, Certificat de participare.
  5. FACHIRA A.”Current Concepts and Paradigm Shifts in Prosthodontics”, 28-30 septembrie 2017, Romania, Bucuresti, Congress European of Prosthodontic Association. Certificat de excelenta.
  6. MOSTOVEI M.”Totul despre mușchi” seminar cu profil medical, 10-12 februarie 2017, Moscova.
  7. MOSTOVEI M. Congres internațional”Bredent Group days”, Bansko, Bulgaria 2017.
  8. MOSTOVEI M. Simpoziumul internațional al ITI, Basel, Elveția 2017.
  9. MOSTOVEI M. Congresul internațional al asociației europene de protetică dentară (EPA), București 2017.
  10. RUSU V. Цифровая Стоматология, Dental Krona, Yamamoto, 23.09.2017, Odesa , Ucraina
 1. GUMENIUC A. ImplantoDays. România, Poiana-Braşov, 08-10.06.2017.
 2. GUȚUȚUI D. MegaGen Days. Iasi, România. 6-7.05.2017. Diplomă.
 3. GUȚUȚUI D. The 13th Annual MegaGen International Symposium. Tokyo, Japan. 14-15 octombrie 2017. Diplomă.

 

- în ţară

2016

 1. SOLOMON O.; PÂNTEA V.; POPOVICI V. Congresul al 18–lea a AȘRM. Chișinău. 20-21 octombrie. Certificat de excelență.
 2. GUȚUȚUI V. Conferinţa Republicană dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea marelui stomatolog moldav, fondatorul stomatologiei protetice din Republica Moldova, Om Emerit, profesor universitar Ilarion Postolachi cu genericul ,,Actualităţi în stomatologie,,. s. Cureșnița Nouă, r-ul Soroca RM. 28.05.2016. Certificat de participare.
 3. GUȚUȚUI V. Congresul al 18–lea a AȘRM. Chișinău. 20-21 octombrie 2016. Certificat de excelență.
 4. POSTOLACHI A. Congresul al 18–lea a AȘRM. Chișinău. 20-21 octombrie. Certificat de excelență.
 5. POSTOLACHI A. Conferinţa Republicană dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea marelui stomatolog moldav, fondatorul stomatologiei protetice din Republica Moldova, Om Emerit, profesor universitar Ilarion Postolachi cu genericul ,,Actualităţi în stomatologie,,. s. Cureșnița Nouă, r-ul Soroca RM. 28.05.2016. Certificat de participare.
 6. PÂNTEA V.; POPOVICI V. 6 th. International Medichal Congress MedEspera. Workshop. Chișinău. 12-14.05.2016. Certificat de excelență.
 1. CEBAN M. Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Colaboratorilor şi Studenţilor consacrată zilelor USMF ,,Nicolae Testemiţanu,, Chişinău, Octombrie 2016 Certificat de participare.
 2. CEBAN M. Porcelain bonded restorations – morphological and functional harmony — Introduction to Dental Morphology, Chişinău 18 noiembrie 2016 Certificat de participare.
 3. CEBAN M. Conferinţa Republicană dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea marelui stomatolog moldav, fondatorul stomatologiei protetice din Republica Moldova, Om Emerit, profesor universitar Ilarion Postolachi cu genericul ,,Actualităţi în stomatologie,,. s. Cureșnița Nouă, r-ul Soroca RM. 28.05.2016.  Certificat de participare.
 4. CEBAN M. Теоретическо-практический семинар «Направленная функционально-эстетическая реставрация фронтальной группы зубов» Chişinău 10.12.2016. Certificat de participare.
 5. CEBAN M. Theoretical and practical course ,,Function and Dysfunction of the temporo-mandibular joint. An interdisciplinary approach to prevention and treatment. Chişinău 17.12.2016. Certificat de participare.
 6. FACHIRA A. ”Actualitati in stomatologie”, Conferința știintifica internațională, Dr.st. med. Andrei   Iliescu, 5-6 aprilie 2017, Chisinau, Certificat de participare.
 7. FACHIRA A. ”Predictibilitatea restaurarilor integral ceramice PROTOCOL  si TEHNICI”, DMD, PhD Bogdan Baldea.7-8 aprilie 2017, Chisinau, Certificat de participare.
 8. FACHIRA A. ”High Precision Impressions”, PhD Dr. Muradov Murad, 20 mai 2017, Chisinau, Certificat de participare
 9. FACHIRA A. Zilele Universitatii consacrate Anului lui Testemițanu, 18 octombire 2017, Chisinau, Certificat de participare.
 10. ȚARĂLUNGĂ IU. Conferința științifică Internațională “Actualități în stomatologie (Endodonție)”, Chișinău 05-06. IV. 2017. Certificat de participare.
 1. CEBAN M. Theoretical and practical course ,,Directed functional-Aesthetical Restoration of  the lateral group of teeth,, Chişinău 18.12.2016 Certificat de participare.
 2. CEBAN M. Conferinţa Ştiinţifică Anuală consacrată aniversării 90 ani de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemiţanu. Chişinău 18.11.2017 Certificat de participare.
 3. GUȚUȚUI D. Conferinţa Republicană dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea marelui stomatolog moldav, fondatorul stomatologiei protetice din Republica Moldova, Om Emerit, profesor universitar Ilarion Postolachi cu genericul ,,Actualităţi în stomatologie,,. s. Cureșnița Nouă, r-ul Soroca RM. 28.05.2016. Certificat de participare.
 1. RUSU V. Has taken a course of study Plasmolifting in Dentistry. The coach of course Chele Nicolae, 12.11.2016, Chișinău – Specialist Certificate
 2. RUSU V. Has taken a course of study Plasmolifting in Cosmetology and Trihology. The coach of course Bulat Alexander, 3.12.2016, Chișinău – Specialist Certificate
 3. RUSU V. Has taken a course of study Plasmolifting Gel in Cosmetology . The coach of course Bulat Valeria, 3.12.2016, Chișinău – Specialist Certificate

2017 

 1. SOLOMON O. Conferința Națională al Asociației Stomatologilor din Republica Moldova cu genericul Actualități în Stomatologie.” Conferința dedicată ilustrului savant și profesor Nicolae Testemițanu„ 13 septembrie 2017, Moldexpo, or.Chișinău, Republica Moldova.  DIPLOMA DE EXCELENȚA
 2. SOLOMON O. Conferința științifică anuală consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea ilustrului savant Nicolae Testemițanu, 18-20 octombrie 2017, Chișinău. Certificat de participare.
 3. SOLOMON O. Reabilitarea restaurărilor integral ceramice. Protocol&Tehnici. ASRM. Chișinau. 7-8- aprilie 2017. Certificat de participare.
 4. GUȚUȚUI V.  Conferința științifică anuală consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului savant Nicolae Testemițanu, 18-20 octombrie 2017. Chișinău. Certificat de participare.
 5. COJUHARI N. Conferința științifică anuală consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea ilustrului savant Nicolae Testemițanu, 18-20 octombrie 2017, Chișinău. Certificat de participare.
 6. OIENEAGRĂ V. Conferința științifică anuală consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea ilustrului savant Nicolae Testemițanu, 18-20 octombrie 2017, Chișinău. Certificat de participare.
 7. POSTOLACHI A. Conferința științifică anuală consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea ilustrului savant Nicolae Testemițanu, 18-20 octombrie 2017, Chișinău. Certificat de participare.
 8. GUMENIUC A. High Precision Impressions. DMG, Moldova, Chişinău, 20.05.2017. Certificat de participare.
 9. CEBAN M. Conferinţa Ştiinţifică Anuală consacrată aniversării 90 ani de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemiţanu. Chişinău 18.11.2017. Certificat de participare.
 10. SPÎNU V. Conferința științifică anuală consacrată a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu. 18-20 octombrie 2017. Chișinău. Certificat de participare.
 11. GUȚUȚUI D.  Conferința științifică anuală consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea ilustrului savant Nicolae Testemițanu, 18-20 octombrie 2017, Chișinău. Certificat de participare.
 1. MOSTOVEI M. Certificat de absolvire a cursului pe instruire prin simulare șoc anafilactic. Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală. Chișinău. 23 februarie 2017.
 2. PAULESCU N. “Predictibilitatea restaurărilor  integral ceramice PROTOCOL și TEHNICI” Chișinău 7-8 aprilie 2017.
 3. PAULESCU N. Conference “Current issues in dentistry, organized by the departments of Odontology, periodontology an oral pathology. Chișinău 5-6 aprilie 2017.
 4. PAULESCU N. Training at the Glidewell Europe Prefossional Meeting on CAD/CAM technologies and digital dentistry. Chișinău 27.10.2017
  1. RUSU V. Conferința Științifică Internatională “Actualități în Stomatologie (Endodonție)”, organizat de catedrele Odontologie, parodontologie și patologie orală Stomatologie terapeutică, 16 credite (CEU), 5-6.04.2017, Chișinău – Certificat de participare
  2. RUSU V. Curs Științific “Predictibilitatea restaurărilor integral ceramice”, Protocol & Tehnici, Ore de Educație Medicală Dentară cu acumularea a 16 credite, 7-8.04.2017, Chișinău – Certificat de participare